miércoles, 23 de noviembre de 2016

#UnHomeDeVeritat creu en la igualtat entre hòmens i dones

#UnHomeDeVeritat, campanya de conscienciació de la Generalitat contra la

violència de gènere


Busca "despertar consciències" amb un mediador social, un taxista, l'actor Álex Gadea; el futbolista Gayà i el cantant José Manuel Casany